Khách sạn Mai Hà ở sầm sơn Thanh Hóa  nằm ở số 30 đường Thanh Niên – Trường Sơn – Thành phố Sầm Sơn – Thanh Hóa, một