Call: 0342472234 | Emai : khachsangiaretaisanson@gmail.com


KHÁCH SẠN MAI HÀ Ở SẦM SƠN THANH HÓA

Khách sạn Mai Hà ở sầm sơn Thanh Hóa  nằm ở số 30 đường Thanh Niên – Trường Sơn – Thành phố Sầm Sơn – Thanh Hóa, một vị trí tuyệt đẹp ngay gần kề bờ biển.Tổng quy mô khá Read more…